1 2 3
 
logo
Návštevníkov: 199816
  • Slovak utf-8
  • English
banner
9
frontpage  ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a.s. vznikla 25.05.2003. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3127/B.

ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a.s. sa významnou mierou podieľa na modernizácii komunálnej energetiky navrhovaním a uplatňovaním kogeneračnej výroby tepla a elektrickej energie s dôrazom na ekonómiu vyrábanej energie a ekologický dopad stavby. 
 
banner_down

 
6 8